წელს სამხრეთ ოსეთში იმყოფებოდა ვორის ბონო, დემოკრატიის და თანამშრომლობის ინსტიტუტის თანამშრომელი (IDC, პარიზი).