ელდარ კოკოევი: “გასული წლის განმავლობაში ბევრი რამ შევძელით”

Официально - 2011/02/01 - 11:47

სამხრეთ ოსეთის გენერალური პროკურატურა არის ჩვენი ქვეყნის სამართალდამცავი ინსტიტუტების ერთ ერთი ყველაზე მთავარი, სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეების თავისუფლების და კანონით გარანტირებული უფლებების უზრუნველყოფა. დღევანდელი დღით გენარალურ პროკურატურაში მოქმედებენ შემდეგი განყოფილებები: კადრების უფელებების უზრუნველყოფა, საზოგადოებასთან თანამოქმედება და შესრულების კონტროლი; ექსპერტულ კრიმინალისტიკური გამყოფილება, პროკურატურას სისხლის სამართლის, სამოქალაქო და არბირტრაჟისა საქმეების განხილვის განხორციელების მონაწილეობის განყოფილება; კანონების და სამართლებრივი აქტების განხორციელების ზედამხედველობის განყოფილება, ასევე საგამომძიებლო სამმართველო და საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის სამმართველო.

სამხრეთ ოსეთის პროკურატურის მრავალი თანამშრომელები დაჯილდოვებული არიან უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოეით, მათ შორის ორდენით «უაცამონგა», «მამულის დამცველის» ჯილდოებით, ასევე სამსახურებლიივი მოვალეობის სამაგალითო სეშრულებისთვის წახალისებულნი არიან საპატიო სიგელებით, წოდებებით, როგორიც არიან «სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკისდამსახური იურისტი», «სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის სამართალდამცავე ორგანოების საპატიო მუშაკი» და ასე შემდეგ.

12 იანვარს სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პროკურატურის მუსაკებმა აღნიშნეს საკუთარი პროფესიული დღესასაწაული. მთავარი ღონიზძიებები გადატანილი იქნა 17 იანვარზე.

როგარც რენერალური პროკურორის მოადგილემ ელდარ კოკოევმა თქვა, ყველას უნდოდა, რომ საზეიმო ღონიზძიება პროკურატურის პროფესიული დღესასწაულის დაკავშირებით ჩატარებულიყო ახალ შენობაში, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების შემდეგ იქნა აშენებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის თანამშრომელებისთვის.

«სამუხაროდ, ზოგი საორგანიზაციო საკითხები არ არიან ბოლომდე მიყვანილი და ახალ შენობაში გადასვლა მოგვიანებით იქნება. საზეიმო ნაწილი კი გაიმართება სოვფროფის შენობაში», - განაცხადა ელდარ კოკოევმა.

წლის შედეგების შეჯამებისა გენერალური პროკურორის მოადგილემ ელდარ კოკოევმა თქვა: «გასული წლის განვმალობაში სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პროკურატურამ დაამთავრა გამოძიება რიგი სისხლის სამართლის საქმეებზე, დაკავშირებული სახელმწიფო ფინანსების გაფლანგვის, მითვისების და ტაცებას განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით. საუბარ ძირითადათ მიმდინარეობდა იმ სახზრებზე რომელიც იყვნენ მიღებული რსპუბლიკის აღდგენის და შენების ფარგლებში. მარტო РГУП-ის (პრიორიტეტული ნაციონალური პროექტების რეალიზაციის დირექცია) შემოწმება აჩვენა, რომ რესპუბლიკიდან მოპარულია ათობით მილიონი რუსული რუბლი. ამ მომენტისთვის აღძრული სისხლის სამართლის საქმეების უმეტესი ნაწილი ინყოფება გამოძიების სტადიაზე, მაგრამ რამოდენიმეზე სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის გენპროკურატურამ უკვე წეერტილი არის დასმული».

ელდარ კოკოევმა ასევე აღნიშნა, რომ გასული წლის განმავლობაში გენპროკურატურამ შესძლო და კვაიფიკაციის ასამაღლებლად რუსეთის ფედერაციის სხვა და სხვა ქააქებში თანამშრომელების დიდი რაოდენობა.

«განსაკუთრებული აქცეტი ჩვენ გავაკეთეთ გენპროკურატურის კრიმინალისტიკურ განყოფილეწბაზე. ბოლო ორი თვის განმავლობაში ჩვენი ერთ ერთი თანამშრომელმაკვალიფიკაციის ამაღლება პოლიგრაფზე (სიცრუის დეტეკტორი) მუშაობაზე გაიარა ქ. მოსკოვში. ამჟამად ქ. ჩელიაბინსკშიჩვენი თანამშრომელები კურსებს გადიან «დაკტოლოსკოპია», მათი ჩამოსვლის თანავე ჩვენ დაგეგმილი გვაქვსსერთო კომპიუტერული ბაზის შექმნა. ჩვენ ასევე ვმუშაობთ, რათა რუსეთიოს ფედერაციის პროკურატურის საგამომძიებლო კომიტეტში გავგზავნოთ ჩვენი გამომძიებლების ჯგუფი», - ხაზგასმით აღნიშნა კოკოევმა.

ელდარ კოკოევმა აღნიშნა, რომ ამ მომენტისთვის სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ნენპროკურატურა განიცდის «საკადრო შიმშილს».

«ის სტუდენტები, რომლებიც ამთავრებენ ჩვენს სასწავლებელს, არ პასუხობენ პროფესიონალურ მოთხოვნილებებს. თუმცა ჩვენი თანამშრომლების უმრავლესობა ახალგაზდები არიან, ეს კი იმაზე მეტყველობს, რომ ჩვენ ვცდილობთ ვიმუშოდ ჩვენს გამოსაშვებთან. ჩვენ გვიწევს ჩვენს ახალგაზრდებს, რომელიც სტაჟირებას გადიან მიუყენოდ უფრო გამოცდილი თანამშრომელები, რომლებიც აამაღლებენ მათ პროფესიონალური თვისებები», - კოკოევმა თქვა.

ელდარ კოკოევმა ხაზი გაუსვა, რომ დიდი სამუშაო ეთმობა ნარკოტიკებთან ბრძოლაში.

«ამჟამად ჩვენი რესპუბლიკის მთელი ძალები მიმართული არიან ბრძოლას ნარკოტიკების წინააღმდეგ. სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის მთავრობამ კანონი მიიღო კანონი «სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა ნარკოტიკული პსიქოტროპული საშუალებების უკანონი მოხმრებაზე». ჩვენ ასევე შეუკვეთეთ სპეციალური ტესტერები, რომლებიც შედიან ექსპრეს ლაბორატორიის კომპლეკტში, მის დახმარებით ჩვენ შევძლებთ გამოვავლინოთ ორგანიზმში ნარკოტიკული საშუალებების არსებობა. ამასობაში მინდა ავღნიშნო, რომ ამ სისტემის ამოქმედებისას, ჩვენ არ მოგვიწევს ანალიზების გაგზავნა ქალაქის საავადმყოფოში ან ჩრდილოეთ ოსეთში», - კოკოევმა აღნიშნა.

საუბრის დასასრულში კოკოევმა თქვა: «ჩვენი რესპუბლიკა არ არის დიდი, ნათესაური კავშირები ცდილობენ საკუთარი ინტერესების ლობირებას, რადგან ახლობლები და ნათესაები თავი აარიდონ სისხლის სამართლის დანაშაულისგან. ამის დაკავშირებით ჩვენი რესპუბლიკის პროკურატურა იკავებდა, იკავებს და მომავალშიც დაიკავებს პრინციპულ პოზიციას».