წელს სამხრეთ ოსეთში იმყოფებოდა ვორის ბონო, დემოკრატიის და თანამშრომლობის ინსტიტუტის თანამშრომელი (IDC, პარიზი).

Официально - 2010/12/07 - 11:33

წელს სამხრეთ ოსეთში იმყოფებოდა ვორის ბონო, დემოკრატიის და თანამშრომლობის ინსტიტუტის თანამშრომელი (IDC, პარიზი). ამ ინსტიტუტს ხელმძღვანელობს ქალბატონი ნატალია ნაროჩნიტსკაია, ცნობილი რუსი ისტორიკოსი სა რუსეთის დუმაში პარტია «როდინას» წარმომადგენელი. როგორც ბონომ განუცხადა ჩვენს რედაქციას, ვიზიტის შესახებ ვოამზადებს დასკვნას, რომელიც ინსტიტუტში იქნება გამოქვეყნებული.

«მე მოხარული ვარ, რომ ვესტუმრე სამხრეთ ოსეთს და ყველაფერი საკუთარი თვალებით ვნახე. ვიზიტის მსვლელობაში რამოდენიმე ასპეკტებით ვიყავი აღვთოვანებული: 2008 წლის აგვისტოს ომის საზარელი შედეგები. ასევე გახდა ნათელი, რომ რესპუბლიკის მოსახლეობა 20 წლის განმალობაში ბევრი რამ გაიარა: ხალხის ტანჯვა, დევნა, მატერიალური ზარალი. ეთნიკური ჯგუფების შორის ესკალაცია და დაძაბულობა გადიოდა არა საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაწილეობით»,- ამობს ბონო.
მორის ბონო თვლის, რომ მიუხედავად სროლის,თვდასხმის, მძევლების აყვანით, რომლებიც ხორციელდებადა ბოლო 6 წლის განმალობაში, ოსი ხალხის ურყეობა ისევ მოპოვილია.
«განსაკუთრებით ეს გამოიხატა სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აქტის მიღების 20 წლის თავის სახალხო მსვლელობის დროს», - იხსენებს ბონო.
ბონოს აზრით რუსეთან დადებული თანხმობა, არის რესპუბლიკის მომავალი განვითარების მნიშნელოვანი გარანტია, ყველა სფეროში: დაცვის და უსაფრთხოევის, ეკონომიკური და სოციალური განვითარების, თანამშრომლობა კულტურის და მეცნიერულ მიმართულებაში.
«სამხრეთ ოსეთი უკვე აღიარებულია რუსეთის ფედერაციით (უსაფრთხოების საბჭოს წევრი), ვენესუელას, ნიკარაგუას და ნაურუს მიერ, ნელ ნელე გამოდის ხანგრძლივი ისოლაციის პპერიოდიდან. სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტის ედუარდ კოკოითის ვიზიტი სამხრეთ ამერიკაში, გახდა აღიარების დამატებითი მტიცებულებაახალი უურთიერთობის სფეროში. აშკარაა, რომ დანარჩენი ქვეყნები უარი უნდა თქვან ანარქიზმზე»,- ამბობს ბონო.
«ლისაბონის სამიტზე რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევმა თავის გამოსვლაში კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ რუსეთს და NATO-ს განსხავებული ხედვა აქვთ 2008 წლის აგვისტოში მომხმდარ მოვლენების შესახებ, კერძოდ 2 ახალი სახელმჭიფოს შექმნა - აბხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის. სამხრეთი კავკასია დღესდღეობით შედგება 3 თანაბრათ აღიარებულ სახელმწიფოსგან: საქართველო, სასომხეთი და აზერბაიჯანი; და 3 ნაკლებ წილში აღიარებული სახერლმწიფოსგან: სამხრეთ ოსეთი, აბხაზეთი და მთა- ყარაბაღი; სამ ისტორიულ რეგიონალურ ძალებისგან: რუსეთი, თურქეთი და ირანი. გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა ასეთივე რჩრბა და უნდა იქონიონ ერთმანეთის გაგებაში, ვიდრე მტრობაში. დრო მიდის, თანამშრომლობა კი უნდა ვითარდებოდეს ამ 9 სუბიექტების შორის», - დაასრულა ბონომ.